چرا مردم اینقدر نگران coronavirus هستند؟


پاسخ 1:

چرا مردم اینقدر نگران coronavirus هستند؟

فقط می توان تعجب کرد ... از زمان آغاز این کار ، تعداد بیشتری از مردم در جاده های جهان درگذشتند و این اتفاق در سال جاری و بعد و دیگری پس از دیگری خواهد بود. در 6 ماه این یک خاطره خواهد بود و تعداد معدودی از مردم در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند اما هیچ کس در جمع آوری غلتک های باتلاقی نیست.

مردم باید احساس دیدگاه پیدا کنند.