150 دارویی که به دلیل داروی عروق کرونوی می توانند از نظر کمبود مصرف کنند کدام هستند؟


پاسخ 1:

سلام آنجا کیت ،

قبل از نگرانی در مورد 150 داروی Axios در مقاله خود ذکر نشده است: من توصیه می کنم:

  • به روزرسانی زنجیره تامین Coronavirus (COVID-19) [1]
  • گزارش خوبی است این داروهایی را که ممکن است از نظر کمبود در فهرست نباشند ، درج می کند که چگونه FDA در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که این اتفاق نمی افتد.

این لیست از 150 دارو به دلیل ماهیت آن به عنوان یک محصول کار محرمانه است. رسانه های خبری شکایت چشمگیر دارند ، اما اینطور است

FDA نمی گوید و در واقع من با آنها موافقم. بهتر است این موارد را بطور استراتژیک انجام دهید و سپس برای رفع نیازهای خود اقدام کنید

ما مردم

بدون ایجاد وحشت این راه حلی نیست که با ترساندن جهنم از همه بدست آید ، بلکه باید توسط شرکتهای داروسازی ، جامعه پزشکی و FDA اداره شود.

سیائو