از آنجایی که درصد زیادی از داروها در چین ساخته می شوند ، ما به دلیل بیماری همه گیر کننده کوروی ویروس تا چه مدت بدون دارو خواهیم بود؟


پاسخ 1:

ام شاید این سوال معنای زیادی نداشته باشد.

اول ، من توانسته ام اینترنت را جستجو كنم تا در مورد صادرات دارویی چین چیزی بگویم. نتیجه گیری من این است که چین درصد بسیار کمی در داروهای فروخته شده در کشورهای غربی به خود اختصاص می دهد.

دوم ، حتی اگر بیشتر داروها در چین ساخته شده باشند ، شما بدون دارو نخواهید بود زیرا بسیار بعید است که شیوع کروناویروس در طولانی مدت بر چین تأثیر بگذارد.