آیا coronavirus چینی ووهان (2019-nCoV) تهدیدی بزرگ برای مردم در ایرلند است؟


پاسخ 1:

بله ، اکنون تمام دنیا تحت تأثیر این ویروس قرار دارند. مناطق سردسیر خصوصاً تحت تأثیر این ویروس قرار دارند. کشورهایی که در مناطق گرم قرار دارند ، امن تر هستند. هند نسبتاً ایمن تر است ، اما در اینجا ما بیش از 50 مورد COVID19 تاکنون نیز داریم. احتیاط رویکرد بهتری است. اتخاذ شیوه زندگی بهتر می تواند به شما کمک کند. آب گرم بنوشید ، غذای گرم بخورید ، از بازدید از مکانهای شلوغ خودداری کنید و مرتباً دستان خود را بشویید. برای زنده ماندن و رشد ، از شیوه های سنتی هند و فلسفه پیروی کنید.