چگونه می گویید آنفولانزا ، کورو ویروس یا چیز دیگری دارید؟


پاسخ 1:

شما واقعاً نمی توانید به تنهایی بگویید. آزمایش ویروس خاص لازم است. بین ویروس های کرونا ، ویروس های آنفلوانزا و چندین بیماری زای دیگر مبتنی بر تنفس همپوشانی زیادی وجود دارد که علائم به تنهایی یک شاخص قابل اعتماد نیست. همچنین طیف بیماری در ارتباط با هریک از این ویروس ها از علائم خفیف پوستی تا پنومونی وجود دارد


پاسخ 2:

آنفولانزا از نظر تمام علائمی که با هم در نظر گرفته شده ، به طور قابل توجهی با coronavirus متفاوت است. من مطمئن هستم که سایتهای آنلاین وجود دارند که هم شباهت ها و هم تفاوت ها را تفصیل می دهند.

با این حال ، درمان برای هر یک از آنها اساساً همان است که باید خود را جدا کنید و به خانه بروید تا استراحت کنید و منتظر بمانید. اگر خیلی بدتر شوید یا مشکلات تنفسی جدی داشته باشید ، آن زمان زمان مراجعه به اورژانس است.