آیا فکر می کنید اپیدمی کوراو ویروس باعث جدا شدن چین و آمریکا شود؟


پاسخ 1:

این شیوع مطمئناً باعث می شود كه تولیدكنندگان آمریكایی در مورد زنجیره های عرضه و چگونگی استفاده مجدد از آنها برای جلوگیری از چنین شرایطی در آینده فکر كنند. یک مثال از این واقعیت که بسیاری از مواد مخدر تولید شده در ایالات متحده از تأمین کنندگان چینی است. این شامل داروهایی است که به شکل نهایی خود از چین ارسال می شوند. امروز مقاله ای را در رابطه با اسلحه سازی این محصولات چینی خواندم که شامل امتناع چین از فروش مواد اولیه ، داروهایی است که فاقد مزایای پزشکی و حتی داروهایی هستند که در واقع می توانند اثرات مضر برای کاربر داشته باشند. اینها نگرانی های جدی برای تولید کنندگان آمریکایی در نظر گرفتن نقطه ای از مبدا تولید برای محصولاتشان است.