آیا مجبور به پرداخت هزینه برای آزمایش Coronavirus در چین هستید؟


پاسخ 1:

نه ، آزمایشات رایگان است ، بلکه تمام بیماران آلوده به ویروس COVID-19 درمان ساده ای از دولت دریافت می کنند ، از ساده ترین داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی گرفته تا پشتیبانی از دستگاه تهویه ICU. کلیه وعده های غذایی رایگان ، حتی در مراکز انزوا دولتی و بیمارستان. اما بازگشت به آزمایش ، بستگی به نیاز بالینی برای آزمایش دارد. بدون هیچ دلیل بیمارستان آزمایش برای شما انجام نخواهد داد ، زیرا این یک منبع محدود است که باید برای افرادی که برای آزمایش املاک دارند رزرو شود.