آیا تا به حال چین فهمید که اولین فرد مبتلا به عروق کرومی ویروس چه کسی بوده است؟


پاسخ 1:

یک ویدئو کلیپ در رسانه های اجتماعی چین منتشر شده است (که من دیده ام). این ویدئو دارای صفحه جلد Wechat است: "آیا کسی می تواند عکس اولین فرد آلوده را به ما نشان دهد؟ چگونه او می تواند خیلی سرگرم کننده باشد؟ " (به زبان چینی). سپس ، این ویدئو کلیپ Tiktok از مردی را نشان می دهد که در حال خوردن یک خفاش است با این نظر که "این شخص جالب شخص دیگری است (به زبان چینی).

شاید این فقط یک فیلم ساخته شده باشد ، اما فکر می کنم این شخص براساس ذائقه عجیب خود و ارسال چنین فیلم هایی در رسانه های اجتماعی کاندیدای بسیار محتمل است.